Она што се нотар надоместоци за специјална и генерална моќ на адвокат во ИндијаНотар во Индија има право да наплати надомест на Рс Надоместоци кои се плаќаат на нотар за вршење на било notarial дело две (1) Секој нотар може да се наплатат не го надминува стапки споменати подолу, имено: - (f) за презентирање било меница, hundi или бил на размена за прифаќање или плаќање или барајќи подобра безбедностпедесет - (h) за подготовка на секој инструмент наменет за да стапи на сила во било која земја или место надвор од Индија, во таква форма и јазик како може да се придржува кон законот на местото каде што таквото дело е наменет да работи. двесте - (i) за се потврдува или authenticating секој инструмент за да стапи на сила во било која земја или место надвор од Индија, во таква форма и јазик како може да се придржува кон законот на местото каде што таквото дело е наменет да работи. двесте - (к) за напомене и составувањето на бродот протест, брод протест или протест во врска со demurrage и други комерцијални работи. двесте - Со медицински моќ на адвокат, го посакува, и општо полномошно постојните лесно, зошто е бракот се смета за право.