Каде што е на управниот суд, освен општиот суд во ИндијаКако што знаеме сите Судски Судовите имаат хиерархиска структура, односно Врховниот Суд на Индија, Висока Судовите на Државите и на основните судови. Што се однесува до Административните судови се загрижени, ДМ или област magistrate е орган во секој округ кој е одговорен за одржување на законот и редот во округот. Законот за кривична постапка предвидува одредени овластувања на Окружниот Magistrate viz во Поглавје 08 (барање за безбедност за чување на мирот и за добро однесување) во Глава десет (одржување на јавниот ред и спокојство) и во глава единаесет (превентивна акција на полицијата)две лица се борат над кое и да било прашање на патот, која е јавна непријатност и нивното дело е нарушување на јавниот ред и спокојство на областа. Потоа полицијата на врска област може да се уапси и двете и производство (во рок од дваесет и четири часа) пред Градот Magistrate суд има надлежност, како по член дваесет и два од уставот. Градот Magistrate потоа ги преземат cognizance и да ја започнете постапка под главата единаесет, оддел 151 Carps.